Ulica Stokrotki zmienia swój wizerunek

217

Autor: Urząd Miasta

Dobiegają końca prace związane z budową ulicy Stokrotki. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Jej koszt to 360 390 złotych.

Prace realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „Kaźmierczak” z Moszczenicy. W ramach zadania zbudowana zostanie droga o długości 184,5 m z jezdnią o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z  chodnikami, kanalizacją deszczową i odwodnieniem. Wykonane zostaną także zjazdy, odgałęzienia ulicy o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych oraz poziome i pionowe oznakowanie drogowe. Inwestycja obejmuje również budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej.