Lekcja historii w….Warszawie

186

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

09 grudnia 2019 r. odbyła się wycieczka klasy I EG do Warszawy. Lekcję historii rozpoczęliśmy od spaceru po Powązkach Wojskowych. Ta licząca blisko 24 ha nekropolia powstała w 1912 r., a w 1921 uzyskała rangę Cmentarza Wojskowego. Dziś Powązki Wojskowe porównuje się do podręcznika historii, ponieważ miejsce spoczynku znaleźli tu uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego, bohaterowie wojny polsko – bolszewickiej, walk o granice RP, żołnierze polegli we wrześniu 1939 r. oraz powstańcy warszawscy. Chwilę zadumy przeżyliśmy przy  mogiłach powstańców warszawskich, żołnierzy „Szarych Szeregów”: „Rudego”, „Alka”, „Zośki” czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cmentarz wojskowy służy nie tylko wojsku i politykom. Głowy pochyliliśmy nad grobami ludzi kultury, literatury, sztuki i sportu. Tutaj spoczywają m.in.: Ryszard Kapuściński, Julian Tuwim, Władysław Kopaliński, Tadeusz Łomnicki, Kamila Skolimowska, Kazimierz Deyna, Władysław Bartoszewski, Kora Jackowska i wielu innych.

Na Starych Powązkach, pierwszym pochowanym był pisarz – noblista, Władysław  Stanisław Reymont, po nim spoczęło tu wielu sławnych Polaków, m.in. Jan Kiepura, Maria Dąbrowska, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, Krzysztof Kieślowski, Stefan Jaracz czy Wojciech Młynarski.

W dalszej części wycieczki udaliśmy się do Muzeum Historii Żydów Polskich. Za sprawą unikatowych, multimedialnych zbiorów prześledziliśmy tysiącletnią historię Żydów. Muzeum Polin powstało w symbolicznym miejscu Warszawy, w miejscu kiedyś zamieszkałym przez ludność żydowską, a w czasie wojny przekształconym przez Niemców w getto.Ciekawym elementem zwiedzania były zajęcia warsztatowe, które dotyczyły kalendarza żydowskiego i najważniejszych momentów z życia społeczności żydowskiej. W drugiej części zwiedzania muzeum poznaliśmy nie tylko legendę związaną z przybyciem Żydów do Polski, życie codzienne małego miasteczka, ale również zrobiliśmy spacer przedwojenną ulicą, byliśmy w przedwojennym kinie, kawiarni, poznaliśmy historię zagłady Żydów, czasy powojenne i współczesne.

To była niezwykle ciekawa i inspirująca lekcja historii……