Przygotowanie do XLII zmiany PKW KFOR.

440

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

W dniach 11-12.12.2019r. w garnizonie Łęczyca odbyły się zajęcia dobowe żołnierzy kompanii manewrowej XLII PKW KFOR. Zajęcia miały na celu przygotowanie żołnierzy kompanii manewrowej do wykonywania potencjalnych zadań w ramach misji w Kosowie. W trakcie szkolenia Dowódca Kompanii Manewrowej kpt. Rafał OKNIAŃSKI doskonalił umiejętności swoich plutonów m.in.: wykonywaniem patroli, wystawianiem posterunków kontrolnych, wzywania wsparcia lotniczego w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej z użyciem procedury MEDAVAC.
Żołnierze realizowali zadania w składzie sił szybkiego reagowania, w celu wsparcia pododdziałów będących w sytuacji zagrożenia oraz realizowali przemieszczenie do rejonu misji przy wykorzystaniu śmigłowców Mi-8/17 z 1. dywizjonu lotniczego z Leźnicy Wielkiej. Po wykonaniu desantowania i udzieleniu wsparcia zagrożonemu elementowi, plutony zmotoryzowane wykonały 20 km marsz do rejonu wyjściowego. Następnie kompania manewrowa zorganizowała tymczasową bazę. Zajęcia były także świetną okazją do rozwinięcia systemu dowodzenia i  łączności oraz sprawdzenia jego działania przy znacznych odległościach. Wszystkie przedsięwzięcia cechowały się wysoką dynamiką i realizmem, jednak kompania doskonale poradziła sobie ze wszystkimi otrzymanymi zadaniami. Szwoleżerowie z Leźnicy Wielkiej stanowią trzon piątej zmiany PKW KFOR Kosowo przygotowywanej przez żołnierzy 25 BKPow.


Tekst: por. Bartłomiej ZAKONNIK