Most w Gminie Będków

291

Autor Starostwo Powiatowe

W poniedziałek 16 grudnia br. w gminie Będków odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1506E – Kolonia Będków.

Realizacja inwestycji trwała 3 miesiące. Wartość inwestycji kosztowała prawie milion złotych, z czego ponad 333 000,00 złotych to dofinansowanie z budżetu państwa – dotacja z Ministerstwa Infrastruktury, 150 000,00 złotych to dofinansowanie z Gminy Będków, zaś część w kwocie ponad 465 000,00 złotych pokrył Powiat Tomaszowski. Wykonawcą robót była firma FORMES Sp. z o.o. z Zielonek pod Krakowem.

Poświęcenia mostu dokonał Proboszcz parafii w Będkowie – ksiądz Krzysztof Nowak.