Lekarzu, sprawdź czy Twój Asystent jest nadal upoważniony do wystawiania e-ZLA

439
Foto: ZUS siedziba Tomaszów Mazowiecki

Dziś nie tylko lekarz może wystawić e-zwolnienie, ale również upoważniony przez niego asystent medyczny. Takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, a po upływie 12 miesięcy będzie musiał wystawić kolejne.

Od 23 października 2018r. lekarze mogą upoważniać asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. Asystentem medycznym może być każda osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Może to być np. pielęgniarka, ratownik medyczny czy sekretarka medyczna. Ważne by ta osoba miała założone konto na PUE ZUS i była wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), który jest dostępny pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyskuje dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawia e-ZLA.

Upoważnienie lekarz może wystawić na rok. Po jego  upływie może wystawić kolejne na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. By to zrobić musi zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM) i stworzyć nowe upoważnienie. Pozwolenie do wystawiania e-zwolnień lekarz może w każdej chwili wycofać.

Asystent medyczny nie podejmuje decyzji za lekarza, komu wypisać zwolnienie. Nadal to lekarz decyduje o samym zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent może wprowadzić dane z zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisać. Za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta odpowiedzialność ponosi lekarz.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego