Konkurs dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

320

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów uczęszczających do szkół działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów (którzy ukończyli 14 lat życia a nie ukończyli 19 lat życia), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego i uczęszczających do szkół działających na terenie województwa łódzkiego. Zadaniem kandydatów na radnych biorących udział w konkursie jest opracowanie i zgłoszenie do konkursu pracy wpisującej się w temat „100 lat Województwa Łódzkiego” w jednej z form (praca pisemna, prezentacja multimedialna, film). Szczegółowe warunki przygotowania i zgłoszenia prac konkursowych określa regulamin konkursu dostępny u pani Karoliny Greszel i oraz Małgorzaty Wuls.

Termin zgłoszenia prac konkursowych od dnia 11 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego).

Wszelkie informacje o Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego dla kandydatów na radnych dostępne są na stronie internetowej.