Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Tomaszowa

487

Autor: Urząd Miasta

Przedstawiciele tomaszowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego odwiedzili 24 grudnia Urząd Miasta. Przekazali na ręce prezydenta Marcina Witko Betlejemskie Światło Pokoju oraz życzenia dla wszystkich tomaszowian.

Betlejemskie Światło Pokoju ma już 29-letnią tradycję. Po raz pierwszy zorganizowano je w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Światło pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Stamtąd trafia do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje je od słowackich skautów. Przekazanie  odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku przypadła kolej na Polaków, a zlot harcerzy odbył się w Zakopanem w połowie grudnia. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światełko dalej na wschód: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Betlejemskie Światło Pokoju stało się symbolem wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami. Skauci i harcerze, niosąc lampiony ze światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.