Harmonogram Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z terenu powiatu w 2020 roku

805

Autor: Starostwo Powiatowe

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1: punkt obsługiwany przez adwokatów
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41

Poniedziałek:   od godz. 13.00   do   17.00
Wtorek:          od godz. 13.00   do   17.00
Środa:            od godz.   9.00   do   13.00
Czwartek:       od godz.   9.00   do   13.00
Piątek:            od godz.   9.00   do   13.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2: punkt obsługiwany przez radców prawnych
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41
Punkt Nr 2 do odwołania będzie zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, jednakże docelowo będzie mieścił się w siedzibie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej przy ul. Farbiarskiej 20/24 w Tomaszowie Mazowieckim.

Poniedziałek:   od godz.  9.00      do     13.00
Wtorek:          od godz.  9.00       do     13.00
Środa:            od godz.  13.00     do     17.00
Czwartek:       od godz.  13.00     do     17.00
Piątek:            od godz.  13.00     do     17.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3: punkt obsługiwany przez adwokatów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Cekanowska 5
Poniedziałek:     od godz. 11.30    do     15.30
Środa               od godz. 11.30     do     15.30
Piątek:             od godz. 11.30     do     15.30
    
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16
Wtorek:        od godz. 11.30      do     15.30
Czwartek:     od godz. 11.30      do     15.30

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 4 – punkt obsługiwany przez radców prawnych
Urząd Gminy w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia, ul. Tomaszowska 9

Poniedziałek:   od godz.  14.00      do     18.00
Wtorek:          od godz.  14.00      do     18.00
Środa:            od godz.  14.00      do     18.00
Czwartek:       od godz.    8.00      do     12.00
Piątek:           od godz.  13.00       do     17.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 5 – obsługuje Fundacja „Obudźmy nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej, ul. Bogusławskiego 1

Poniedziałek:  od godz.  10.00     do     14.00
Wtorek:         od godz.  10.00     do     14.00
Środa:           od godz.  10.00     do     14.00
Czwartek:      od godz.  10.00     do     14.00
Piątek:           od godz.  10.00     do     14.00

Pliki do pobrania: