Ptasia grypa ‒ komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

692

Autor: Urząd Miasta

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przypomina o konieczności utrzymania na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw zarówno komercyjnych, jak i rolników indywidualnych.

W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa:

‒  zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,

‒ zabezpieczyć pasze, wodę oraz słomę do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach),

‒ nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

‒ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do obsługi drobiu,

‒  stosować maty dezynfekcyjne i preparaty do odkażania rąk przy budynkach, gdzie utrzymywany jest drób ‒ w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.