W sąsiedztwie parku Bulwary powstał skatepark

270

Autor: Urząd Miasta

Dobiegła końca rewitalizacja budynków i terenu byłej szkoły budowlanej przy ul. Farbiarskiej. Zadanie realizowane było przez powiat tomaszowski w ramach projektu pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”. Wspólnie z parkiem Bulwary zmodernizowanym przez miasto stworzą miejsce dające tomaszowianom wiele możliwości do wypoczynku i  rekreacji.

Zadanie, którego wykonawcą była tomaszowska firma Getmar, obejmowało modernizację czterech budynków oraz infrastruktury technicznej, a także przyległych terenów. Na potrzeby rekreacyjne powstały m.in.: boisko wielofunkcyjne, work-out, skatepark, plac zabaw dla dzieci z siłownią dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową, miejsce na ognisko. Przebudowane zostały drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki. Wykonano  nowe nasadzenia.

Koszt inwestycji to około 21 mln złotych, z czego prawie 16 mln zł wyniosło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W zrewitalizowanych budynkach działać będzie Powiatowe Centrum Animacji Społecznej. Swoje miejsce znajdą tam też organizacje pozarządowe.