Floriany 2020 ‒ wystartowała 4. edycja ogólnopolskiego konkursu dla strażaków ochotników

514

Autor: Urząd Miasta

Źródło: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs „Floriany”, zwany też „Strażackimi Oscarami”, dedykowany jest Ochotniczym Strażom Pożarnym, które wspólnie z samorządami, środowiskami lokalnymi, organizacjami, firmami czy instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom. Zgłoszenia inicjatyw przyjmowane będą do 15 marca br.

W Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności można zgłaszać przedsięwzięcia i projekty dotyczące takich obszarów jak: infrastruktura; bezpieczeństwo; ochrona środowiska i ekologia; estetyka przestrzeni publicznej; edukacja; sport, rekreacja i turystyka; kultura i tradycja; aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna; innowacje oraz integracja cyfrowa; współpraca zagraniczna; najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca. Zgłoszenia przyjmowane są także w kategorii specjalnej: Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”.

Głównym przesłaniem i celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są pod adresami: www.floriany.pl i www.zosprp.pl.

Organizatorem „Florianów” jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.