Podłącz się do zbiorczej kanalizacji ‒ wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2020 roku

239

Autor: Urząd Miasta

Źródło: ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim wydłuża termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji z Programu  Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

czwarty nabór wniosków wydłużony termin

Uprawnionymi do składania wniosków są właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych nieruchomościami, które będą podłączane do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 28 lutego 2020 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 8-15) w sied