Zabawy językiem angielskim

176

Autor: SP nr 12 im. Jana Pawła II

5 lutego odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 7. Były to zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Przedszkolaki w różnorodnych zabawach utrwalały nazwy kolorów, przyborów szkolnych oraz liczenie do 10. Grały w memory, ćwiczyły pamięć i spostrzegawczość. Na zakończenie oglądały animowaną historyjkę ‘The schoolconcert’.

Zajęcia prowadziła Renata Hajduk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego