ZUS wysyła PIT-y

295

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  wysyła deklaracje podatkowe PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. W województwie łódzkim rozesłanych zostanie ok. 700 tys. PIT-ów. Ponad 605 tys. pism trafi do rąk świadczeniobiorców, a 95 tys. PIT-ów do osób pobierających w ubiegłym roku zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz  korzystających ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Do świadczeniobiorców podlegających organizacyjnie pod I Oddział ZUS w Łodzi wysłanych zostanie w sumie 273,5 tys. PIT-ów, do zasiłkobiorców z tego terenu – 38,6 tys. W II Oddziale ZUS w Łodzi PIT-y świadczeniowe dostanie  ok. 174,1 tys. osób i zostanie rozesłanych 29 tys. PIT-ów zasiłkowych. W Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim przekazanych zostanie 157,5 tys. PIT-ów świadczeniowych i 27 tys. PIT-ów zasiłkowych.

Co roku, w drugiej połowie stycznia ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Wysyłka potrwa do połowy lutego. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie
z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tą otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A

PIT-11  otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego