Podsumowanie 2019 roku – odprawa roczna tomaszowskiej policji

289

Autor: KPP

5 lutego 2019 roku w auli Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się narada roczna zwołana przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymona Hermana, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu tomaszowskiego, samorządów z terenu powiatu, sądu, prokuratury, służb mundurowych oraz innych służb i inspekcji z którymi na co dzień współpracują tomaszowscy policjanci. W trakcie narady podsumowano działalność tomaszowskiej policji w 2019 roku.

Naradę rozpoczął Gospodarz spotkania, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, który powitał wszystkich przybyłych gości oraz kadrę kierowniczą i koordynatorów.  Następnie wykorzystując pokaz multimedialnej prezentacji, omówił i podsumował wyniki osiągnięte przez tomaszowską policję w 2019 roku. Omawiany przez Komendanta zakres policyjnych działań dotyczył statystyk kryminalnych w szczególności w siedmiu najważniejszych kategoriach, najważniejszych i najbardziej spektakularnych działań jakie zostały w minionym roku przeprowadzone przez tomaszowskich policjantów. Ponadto insp. Szymon Herman odniósł się do danych statystycznych porównujących wyniki osiągnięte w ubiegłym roku z latami poprzednimi z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych,  zabezpieczonego mienia od podejrzanych, ogólnopojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym prowadzonych w tym zakresie akcji i działań profilaktycznych, zabezpieczenia imprez masowych oraz realizacji zgłoszeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa . Ponadto moderujący przebieg spotkania insp. Szymon Herman hasłowo zaprezentował jakie działania edukacyjne prowadzone są przez naszych policjantów, którzy odnoszą duże sukcesy o zasięgu wojewódzkim oraz krajowym, stając na najwyższych podiach w różnego rodzaju konkursach, również tych międzyresortowych.

Obecnym na odprawie zaprezentowano również slajd z danymi statystycznymi z badań prowadzonych przez  CBOS ( Centrum Badania Opinii Społecznej ) z którego wynika, że Polska Policja cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa ( na poziomie 75%) z blisko trzydziestu instytucji biorących udział w badaniu.

Komendant Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman  przekazał również informacje dotyczące pozyskania środków finansowych ( łącznie 93,000 zł) służących do zakupu sprzętu i finansowania policyjnych służb ponadnormatywnych wpływających bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Przez budynkiem komendy zaprezentowane zostały również dwa pojazdy służbowe – oznakowane radiowozy tj. osobowa Kia Ceed oraz terenowa Toyota Land Cruiser zakupione w ostatnim czasie z centralnych środków Policji.  

Inspektor Szymon Herman przedstawił również priorytety na rok bieżący i złożył serdeczne podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom policji za dotychczasową pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, które to przekłada się na bardzo dobre wyniki tutejszej jednostki i podległych komisariatów.

Podziękowania za dotychczasową współpracę skierował również do wszystkich zaproszonych gości reprezentujących władze, służby i instytucje, z którymi tomaszowska policja na co dzień współpracuje  w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Do podziękowań przyłączył się również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł.insp. Wojciech Tatar.    

Głos zabrał również obecny na odprawie Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, który odniósł swoją wypowiedź do wysokiego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz złożył serdeczne podziękowania za dobrą współpracę z tomaszowskimi policjantami. Gratulował  również Komendantowi podpisania porozumienia z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. w myśl, którego w najbliższym roku szkolnym ma zostać utworzona klasa mundurowa o profilu policyjnym