Informacja o prowadzeniu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej

350

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 25 BATALIONIE DOWODZENIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W KORPUSIE OSOBOWYM OFICERÓW, PODOFICERÓW, ORAZ SZEREGOWYCH. Kwalifikacje prowadzone będą – 3 marca 2020 roku.

Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej – Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 godzina: 07:40.

Na kwalifikacjach żołnierz rez. powinien posiadać: książeczkę wojskową, dowód osobisty, ubiór sportowy, oraz:
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
– Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej),
– Świadectwo służby ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
– Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),

– Na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy z korpusu:

– oficerskiego o STW: PODPORUCZNIK/PORUCZNIK/KAPITAN;

– podoficerskiego od STW: SIERŻANT.

– szeregowych : kierowców kat C +E

Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:

– Odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa,
– Niekaralność,
– Wysoka sprawność fizyczna.
Osoby wyznaczone w jednostce wojskowej do kontaktów roboczych:

– por. Łukasz WRÓBLEWSKI                        tel. 261 167 812;

– st. chor. sztab.  Cezary NIŻNIKOWSKI       tel. 261 167 812
– mł. chor. Michał WIERNICKII                      tel. 261 167 812.
– mł. chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI         tel. 261 167 812.