Ulgi w opłatach składek dla 31 tys. przedsiębiorców z łódzkiego

199
ZUS

W 2019 r. w województwie łódzkim ponad 31 tys. przedsiębiorców skorzystało z ulg przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy korzystali z „ulgi na start”, „składek preferencyjnych” i „małego ZUS”. Korzystanie z ulg jest prawem, a nie obowiązkiem. Dokonując wyboru, warto wiedzieć jakie wiążą się z nim konsekwencje.

 W ubiegłym roku, ZUS na terenie województwa łódzkiego odnotował ponad 163 tys. aktywnych płatników składek.  19 proc. z nich, czyli 31 tys. przedsiębiorców, korzystało z różnego rodzaju ulg w opłacaniu składek. Z „ulgi na start” skorzystało prawie 7,6 tys. przedsiębiorców, ze „składek preferencyjnych” – 13 tys. i z „małego ZUS” – 10,5 tys.

Z ulg w opłatach składek przedsiębiorcy mogą korzystać w sumie przez pięć i pół roku. Przedsiębiorca może skorzystać z ulg, ale nie musi. To już kwestia jego wyboru. Ważne jednak by dokonywał wyboru świadomie i wiedział, jakie są jego konsekwencje.

Ulga na start

„Ulga na start” polega na półrocznym zwolnieniu przedsiębiorcy z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca zgłasza się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, które jest obowiązkowe. Dzięki temu zgłoszeniu, przedsiębiorca ma prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej w czasie choroby. W związku z tym, że jednak płatnik nie zgłasza się do ubezpieczeń społecznych- w tym czasie nie ma prawa do zasiłku chorobowego czy opiekuńczego, ani do innych świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych. Ten okres nie jest uwzględniany w stażu ubezpieczeniowym i żadne środki w tym czasie nie wpływają na konto emerytalne.

Z „ulgi na start” w 2019 r. na terenie województwa łódzkiego skorzystało 7,6 tys. przedsiębiorców. Najwięcej z I oddziału ZUS w Łodzi – 3 229, II oddziału ZUS w Łodzi – 2413 i oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 1939.

Składki preferencyjne

Składki preferencyjne przedsiębiorca odprowadza od wybranej przez siebie kwoty, która nie może być niższa od kwoty równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Składki preferencyjne, można opłacać przez 24 miesiące. Przy składkach preferencyjnych, będą nam przysługiwać uprawnienia do świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych, jednak ich wysokość jest zależna od wysokości składek, więc im niższa składka, tym niższe świadczenie.

Ze „składek preferencyjnych” w 2019 r. na terenie województwa łódzkiego skorzystało ponad 13 tys. przedsiębiorców. Najwięcej w I oddziale ZUS w Łodzi – 5443, II oddziału ZUS w Łodzi – 4269 i oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 3433.

Mały ZUS

W 2019 r., wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w „małym ZUS” obliczana była od podstawy ustalonej od przychodu. Wysokość tej podstawy musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z „małego ZUS” można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy. I tu także jak przy składkach preferencyjnych należy sobie zdawać sprawę, że im niższa składka, tym niższe świadczenie.

Z „małego ZUS” w 2019 r. na terenie województwa łódzkiego skorzystało 10,5 tys. osób. 4275 w I oddziale ZUS w Łodzi, 3480 w II oddziale ZUS w Łodzi i 2742 w oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego