W Tomaszowie Mazowieckim powstanie drugie Centrum Usług Społecznych dla seniorów ‒ porozumienie podpisane

411

Autor: Urząd Miasta

Liderem projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” jest Miasto Tomaszów Mazowiecki, a jego głównym realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerami natomiast: Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gmina Tomaszów Mazowiecki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim. W piątek, 22 lutego przedstawiciele wszystkich stron podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji tego zadania.

Wartość całego projektu to 8 263 728,98 zł,  z czego 7 437 128,98 zł to dofinansowanie, które miasto pozyskało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania  w Tomaszowie Mazowieckim powstanie drugi Dom Dziennego Pobytu, a także tzw. mieszkania wspomagane.

Domu Dziennego Pobytu II będzie zapewniał kompleksową opiekę oraz aktywizację zarówno w sferze fizycznej, jak i społecznej dla 30 osób. Do realizacji usług dla podopiecznych zaangażowani zostaną terapeuci/opiekunowie, fizjoterapeuta, masażysta i pielęgniarka. Seniorzy będą mogli korzystać z posiłków w formie śniadania i dwudaniowego obiadu.

Mieszkania wspomagane przeznaczone będą dla ośmiu najbardziej potrzebujących osób. O seniorów dbać będą opiekunowie, terapeuci, a także specjaliści: psycholog/prawnik. Będą też mieć zapewniony dwudaniowy obiad oraz przybory i artykuły do osobistego użytku. Koszty utrzymania pomieszczeń ponoszone będą w ramach projektu.  

Dzięki pozyskanym środkom realizowane będą również świadczenia w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i asystenckich, które wykonywane będą w miejscu zamieszkania uczestników projektu. Będą z nich mogły skorzystać zarówno osoby z terenu miasta, jak i gminy Tomaszów.

Kontynuowana będzie także  działalność pierwszego Domu Dziennego Pobytu przy ul. św. Antoniego 55 oraz prowadzenie (i doposażenie) wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez powiat oraz pierwszej potrzeby przez miasto.

W prowadzonych klubach seniora realizowane będą różnego rodzaju warsztaty. W ofercie znajdą się: zajęcia ruchowe, warsztaty muzyczne, rękodzieła, teatralne, florystyczne, kulinarne, z zakresu bezpieczeństwa, autoprezentacji. Organizowane będą również wyjazdy do teatru, kina czy na basen.

Osobom z terenu całego powiatu będą świadczone bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Okres realizacji projektu to 1 lipca 2020 r.  ‒ 30 czerwca 2023 r.