Polecamy: Literacki dziennik Karola Wojtyły

271

W Roku Jana Pawła II prezentujemy Tom II krytycznego wydania Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły, zawierający Utwory poetyckie powstałe w latach 1946 -2003. To wyjątkowy dziennik literacki wyrażający emocje i uczucia Jana Pawła II. Ubiegłoroczna publikacja Tomu I Juwenilia (1938-1946) zawierająca wczesną twórczość literacką, była wyjątkowym wydarzeniem na rynku książki.

Edycja Dzieł literackich i teatralnych uzasadniona jest przekonaniem, że nie można w pełni zrozumieć osoby Świętego Papieża bez wniknięcia w ten fragment jego biografii, który dotyczy fascynacji poezją, dramatem, teatrem. Stąd potrzeba sięgnięcia do źródeł: rękopisów i maszynopisów, kościelnych i prywatnych archiwów, i przeprowadzenia analizy porównawczej zachowanych materiałów. Rzetelne naukowe opracowanie gwarantuje, że w edycji znalazły się teksty wiarygodne, opatrzone bogatym komentarzem ułatwiającym ich odczytanie.

Drugi tom krytycznej edycji dzieł literackich Karola Wojtyły obejmuje utwory poetyckie napisane w okresie od roku 1946 do 2003, kiedy to, ku zaskoczeniu wielu, po długiej przerwie w twórczej aktywności został opublikowany ostatni znany tekst literacki Papieża, czyli Tryptyk rzymski. Wskazany okres biograficznie dotyczy zatem kilkudziesięciu lat kapłańskiego, naukowego i twórczego życia Karola Wojtyły, od momentu przyjęcia przezeń święceń kapłańskich w roku 1946, poprzez posługiwanie w pierwszej jego duszpasterskiej placówce, parafii w Niegowici, duszpasterzowanie środowisku studenckiemu w kościele Świętego Floriana w Krakowie, studia w Rzymie, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę naukową na KUL, sakrę biskupią, objęcie urzędu metropolity krakowskiego, nominację kardynalską, aż po wyjazd w 1978 roku na konklawe, wybór 16 października tegoż roku na tron Piotrowy i wypełnianie misji papieskiej. Jest to ten etap twórczości, w którym poetyka Karola Wojtyły osiągnęła dojrzałą pełnię.
Wszystkie teksty poruszają najistotniejsze dla myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II tematy i problemy, skupione jak w soczewce w skondensowanej formie poetyckiego przekazu.

To cenne świadectwo, zwłaszcza że część tych tekstów jest nieznana czytelnikom i do tej pory niepublikowana.

Premiera książki 25 marca 2020 roku.

Poleca: