Czasowe zamknięcie Starostwa dla Klientów

622

Autor: Starostwo Powiatowe

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Urzędu, działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433), podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dla Klientów od 18 marca 2020 r.  do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem. Sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem e-PUAP)  lub telefonicznie.  W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po telefonicznym kontakcie.

KONTAKT  ZE STAROSTWEM:

Centrala: tel.44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 724 29 15

Sekretariat w.333, e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl

Kancelaria w.100

 Wydział Obsługi (OB)

w. 433,  e-mail: techniczny@powiat-tomaszowski.pl;

 Biuro Rady Powiatu (BRP)

w. 101, 102,   e-mail: rada@powiat-tomaszowski.pl

 Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 – 310

e-mail: księgowosc@powiat-tomaszowski.pl , budzet@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)

w. 276, 277, e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)

w. 118, e-mail: zdrowie@powiat-tomaszowski.pl;

Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP)

w. 224,405, e-mail: europa@powiat-tomaszowski.pl; transport@powiat-tomaszowski.pl;

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)

w. 221, 222, e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl;

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)

w. 312, 313, e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Komunikacji (WK)

Rejestracja- w.555 ; Prawa jazdy- w. 666 oraz w. 406 i w.  408; e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)

w. 104 – 110, e-mail: budownictwo@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)

w. 205 -207, e-mail: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)

Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125, e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Organizacyjny i Kadr (OK)

w. 225, 227, e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.pl; kadry@powiat-tomaszowski.pl

Referat Kontroli (RK)

w. 311, e-mail: kontrola@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

Tel. 044-725-30-90, e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)

w. 418, e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Oświaty i Sportu (OIS)

w. 242; e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zamówień Publicznych (ZP)

w. 215, 246, e-mail:zamowienia@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)

w. 409, 410, 416, e-mail: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)

w. 128, mgaweda@powiat-tomaszowski.pl

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w.103

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

w. 276, e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl

Referat Prawny (RP)

w. 302, 303e-mail: zrp@powiat-tomaszowski.pl

 adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem na następujące konta:

Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer rachunku bankowego Przeznaczenie rachunku
53 1560 0013 2000 1462 1000 0002 – opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy, – opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, – opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu, – opłaty za wydanie karty wędkarskiej, – opłaty geodezyjne, – opłaty za informacje o środowisku
42 1560 0013 2000 1462 1000 0006 opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: – użytkowanie wieczyste,  – trwały zarząd,  – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, – najem, dzierżawa – bezumowne korzystanie z nieruchomości
96 1560 0013 2000 1462 1000 0004 – opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej – opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej  

 OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:

ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne

Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

URZĄD MIASTA

ul. P.O.W. 10/16

97-200 Tomaszów Maz.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu tut. Starostwa.

       Ponownie informujemy, że występująca epidemia koronawirusa spełnia przesłanki tzw. siły wyższej, co daje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 189e) możliwość odstąpienia od naliczania kar pieniężnych z powodu nie zarejestrowania w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu.

Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomieniem o nabyciu lub zbyciu pojazdu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega administracyjnej karze pieniężnej.  Wzór wniosku o przywrócenie terminy będzie udostępniony w późniejszym czasie na stronie BIP urzędu.

Klientów Wydziału Komunikacji informuję, że zawiadomienie o zbyciu czy nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju można złożyć elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl lub drogą pocztową.

 POWYŻSZE CZASOWE ZAMKNIĘCIE STAROSTWA dotyczy również jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:

Powiatowy Urząd Pracy – 44 724 68 64, e-mail: loto@praca.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  drogi@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: pinb@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44 725 14 60,  e-mail: sekretariat@pcpr-tm.pl

W sprawach pilnych, wymagających obecności w w/w jednostkach wizyty będą umawiane indywidualnie, po telefonicznym kontakcie.

W przypadku pojawienia się nowych okoliczność będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco.

Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją. Liczymy na Państwa zrozumienie.

 Mariusz Węgrzynowski

Starosta Tomaszowski