Komunikat MOPS

338

Autor: Urząd Miasta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że pracownicy socjalni i opiekunowie osób starszych świadczący wsparcie i pomoc osobom tego wymagającym dla potwierdzenia swojej tożsamości okazują się dokumentem w formie ostemplowanej  legitymacji pracownika socjalnego bądź zaświadczenia z pieczątką i podpisem dyrektora oraz logotypem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Mazowieckim.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu zweryfikowania danych pracownika świadczącego usługę, można skontaktować się z Ośrodkiem pod numerami telefonów:  

► 44  723  34  89

► 44  719  57  59

► 44  723  73   53

od poniedziałku  do piątku  w godzinach 7.30-15.30.   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się w kraju koronawirusa, a tym samym z możliwością wystąpienia u osób nie radzących sobie z zagrożeniami objawów takich jak: poczucie strachu, lęku lub niepokoju udzielane jest świadczenie pomocowe w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej zwłaszcza  dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub wymagających wsparcia, poddanych kwarantannie. 

Konsultacje będą prowadzone pod numerem tel. 513 410 858 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.50  lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kamila.jakobczyk@mopstm.pl