ZUS: Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy dot. wsparcia przedsiębiorców

440

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie przedsiębiorcy. Już teraz wniosek o odroczenie terminu płatności składek w związku z występowaniem koronawirusa jest uproszczony. Jednak z chwilą uznania przez Komisję Europejską, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy osłonowej dla przedsiębiorców nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek zostanie jeszcze bardziej skrócony i ograniczy się do 1 strony.

Prezes ZUS podkreśla, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce maksymalnie uprościć wnioski, jakie muszą wypełnić prowadzący firmy, aby otrzymać wsparcie. „Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie przedsiębiorcy przez ZUS. Z chwilą uznania przez Komisję Europejską, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy osłonowej dla przedsiębiorców nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek zostanie ograniczony do 1 strony” – informuje prezes.

W już obecnie przyjętych rozwiązaniach dla przedsiębiorców, którzy odczuwają problemy finansowe w związku z epidemią koronawirusa, zakres wymaganych informacji we wniosku został ograniczony do minimum. Wnioski muszą jednak zawierać dane  niezbędne do udzielenia i obliczenia wartości pomocy publicznej (de minimis).  Ten obowiązek wynika z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych.  W chwili uznania przez Komisję Europejską, że ulgi dla przedsiębiorców w ZUS nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek będzie można jeszcze bardziej ograniczyć.

Przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

–  komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego