Wyróżnienie komiksy

456
Fot. Andrzej Goiński

Autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego powstało pięć komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z naszym regionem – Władysław Raczkiewicz, Jerzy Popiełuszko, Jan Czochralski, Marian Rejewski i Jan Paweł II. Jest nam miło poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu Róża Regionów, organizowanego przez Wiadomości Turystyczne, komiksy otrzymały wyróżnienie w kategorii „Projekt specjalny”.

„Władysław Raczkiewicz. Twórca idei Wielkiego Pomorza” traktuje o wydarzeniach z pierwszych miesięcy II wojny światowej, kiedy to Raczkiewicz, świadomy swojej choroby nowotworowej, został wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Komiks, jako rodzaj opowieści fabularnej, rządzi się swoimi prawami – do wydarzeń z życia Władysława Raczkiewicza autorzy włączyli wątki sensacyjne, dramatyczne. Scenariusz – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsultacja merytoryczna – dr hab. Maciej Krotofil. Komiks można znaleźć w tym miejscu.

Komiks „Jerzy Popiełuszko. Cena wolności” opowiada o ostatnich, najbardziej tragicznych wydarzeniach z życia kapelana „Solidarności”, męczeńskiej drodze wiodącej z Bydgoszczy, przez Górsk, Toruń i Włocławek. Scenariusz napisał Maciej Jasiński, rysunki wykonał Krzysztof Wyrzykowski, współpraca historyczna prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Komiks znajduje się tutaj.

„Marian Rejewski – bydgoszczanin, który złamał kod Enigmy” to niezwykła opowieść o kryptologu, skromnym człowieku, który dzięki swojemu geniuszowi matematycznemu złamał kod Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. Wydarzenie to doprowadziło prawdopodobnie do zakończenia Ii wojny światowej kilka lat wcześniej i uratowania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Scenariusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsultacja merytoryczna  – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Życie Jana Czochralskiego to gotowy scenariusz na hollywoodzką superprodukcję. Komiks „Jan Czochralski. Człowiek, który zmienił świat” opowiada o nim z perspektywy dalekiej przyszłości, roku 2234. Dowiadujemy się w o jego losach i dziełu, bez którego nie sposób wyobrazić sobie współczesnej technologii.  Scenariusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsultacja merytoryczna – Jarosław Chrostowski. Komiks tutaj.

Tematem komiksu „Jan Paweł II – Nasz patron” są pielgrzymki  Jana Pawła II do naszego regionu. Poznajemy je z perspektywy osób uczestniczących w wizytach papieża w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, które opowiadają o swoich wspomnieniach studentowi, piszącemu pracę magisterską na temat patrona województwa kujawsko-pomorskiego. Scenariusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, konsultacja merytoryczna – prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Komiks tutaj.

„Róża regionów” to organizowany przez Wiadomości Turystyczne ogólnopolski konkurs folder, serię wydawniczą, projekt specjalny, aplikację mobilną gminy, miasta, regionu. Konkurs propaguje działania władz samorządowych związane z promocją turystyczną okolicy. Jego celem jest wyróżnienie najciekawszych wydawnictw, które cechuje wysoka zawartość merytoryczna, profesjonalna oprawa graficzna, jak również innowacyjność i niebanalne podejście do kwestii promocji. Jedna z czterech kategorii, w jakich oceniane są prace konkursowe, to tzw. projekty specjalne. Do kategorii tej zaliczają się wszelkie niestandardowe wydawnictwa, produkty mające charakter informacyjny lub promocyjny, dotyczące wybranego produktu turystycznego, miasta, regionu.