Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

75

Autor: Starostwo Powiatowe

W środę, 25 marca 2020 roku, w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniach  Zespołu udział wzięli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta tomaszowski, Elżbieta Łojszczyk, Marek Kubiak i Michał Czechowicz – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Jerzy Kowalczyk – Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego, insp. Szymon Herman – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, mjr Marcin Jędryka z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Krzysztof Iskierka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, Iwona Sarwa – dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, Krzysztof Kukliński– Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomasz Wojtaszek – kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Na posiedzeniu Zespołu omówiono bieżącą sytuację, związaną ze stanem epidemii koronawirusa na terenie powiatu tomaszowskiego. Przedstawiciele poszczególnych służb i inspekcji przekazali informacje, dotyczące wykonywanych zadań. Wymienili się też uwagami i pomysłami, mającymi na celu lepszą koordynację wspólnych działań, zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii choroby Covid – 19 na terenie naszego powiatu.