Pamięć o 80. rocznicy zbrodni katyńskiej

519

Autor: Starostwo Powiatowe

W poniedziałek, 13 kwietnia 2020 roku, przypadała 80. rocznica zbrodni katyńskiej.

Władze powiatu tomaszowskiego pamiętały o 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na tomaszowskim Cmentarzu Wojennym, pod pomnikiem „Katyń 1940” zebrali się przedstawiciele Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.

Delegacja następnie udała się na teren kościoła Świętej Jadwigi Królowej Polski przy ulicy Warszawskiej i pod tablicą upamiętniającą Marię i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku także zapalili znicz.

Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów. Pierwsze transporty jeńców przetrzymywanych w obozach jenieckich na terytorium Związku Radzieckiego do Katynia wyruszyły już 3 kwietnia 1940 roku.

W lesie katyńskim rozpoczęto masowe egzekucje.

Z Kozielska do Katynia przewieziono i zamordowano strzałami w tył głowy 4 404 osób. Ze Starobielska wywieziono i zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie 3 896 osób, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, pochowano w miejscowości Miednoje. Łącznie zamordowano 14 587 osób. Na mocy decyzji z marca 1940 r. wymordowano również około 7 300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do Związku Sowieckiego.
Przez wiele lat prawda o Zbrodni Katyńskiej była fałszowana przez władze PRL. Wiadomości o tym, co wydarzyło się w 1940 r., były raczej przekazywane w relacjach rodzinnych, w nieformalnych grupach czy wydawnictwach, zarówno emigracyjnych, jak i podziemnych. Prawda ujrzała światło dzienne dopiero po roku 1989.

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił  dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – głosi treść uchwały Sejmu przyjętej przez aklamację w listopadzie 2007 r.