Ulica Borek z milionowym dofinasowaniem!

196

Autor: Urząd Miasta

Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim znalazła się na liście podstawowej zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie łódzkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Miasto otrzyma 1 065 172 złotych.

Zadanie jest istotne ze względu na lokalizację i budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie TM+. Obejmuje modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Borek i Krzywej poprzez wykonanie dodatkowych wpustów i przykanalików, a także wykonanie pełnej konstrukcji drogi, nowej nawierzchni asfaltowej, budowę chodników, miejsc parkingowych. W ramach inwestycji zostanie dodatkowo wykonane utwardzenie płytami jomb wylotu z ul. Borek w ul. Barlickiego (na terenach miejskich). Powstanie nowy odcinek drogi wewnętrznej  i włączenie do ul. Szerokiej. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych to 1.775.280 zł. Całkowita wartość zadania wraz z kosztami niekwalifikowanymi i nie podlegającymi dotacji oraz podatkiem od towarów i usług to ponad 2,4 mln zł. Oczywiście ostateczne kwoty będą wynikać z rozstrzygniętego przetargu.