Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

406
ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu koronawirusa został wydłużony do 3 maja 2020 roku. W województwie łódzkim od 1 do 24 kwietnia, do oddziałów ZUS wpłynęło prawie 22 tys. oświadczeń o sprawowaniu opieki.

Rozporządzenie Rady Ministrów wydłużające okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 27 kwietnia.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dziećmi, których placówki oświatowe są zamknięte w związku z Covid-19, można korzystać obecnie do 3 maja. Chodzi tu o takie placówki jak  żłobki, przedszkola, szkoły czy kluby dziecięce – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać:

  • rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat
  • rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • o zasiłek mogą wnioskować także ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii
  • oraz rodzice dzieci, które pozostawały pod opieką „niani”  w ramach umowy uaktywniającej, ale z powodu Covid-19, opieka ta nie może być sprawowana

Nie zmieniły się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Żeby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Tylko prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują takie oświadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.zus.pl.

Na terenie województwa łódzkiego, w kwietniu,  do oddziałów ZUS i podległych im jednostek wpłynęło prawie 22 tys. oświadczeń.  Od 1 do 24 kwietnia br. ponad 9,5 tys. oświadczeń przekazano do I oddziału ZUS w Łodzi, niemal 7 tys. do II oddziału ZUS w Łodzi i ponad 5 tys. do oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. W całym kraju w tym czasie do ZUS wpłynęło niemal 361 tys. oświadczeń.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego