Miejski żłobek i przedszkola wznawiają działalność

65

Autor: Urząd Miasta

Od 11 maja br. (poniedziałek) w Tomaszowie Mazowieckim zostaną ponownie otwarte samorządowe przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  oraz żłobek. Placówki pracować będą według wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tak by w maksymalnym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz personelowi. Do wtorku, 5 maja potrzebę skorzystania z opieki żłobkowej zgłosili opiekunowie 30 dzieci, natomiast w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 130 dzieci.


Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup ograniczona zostanie do 12 dzieci. W związku z tym pierwszeństwo będą miały maluchy rodziców pracujących, w szczególności zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych czy w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pracownicy placówek wyposażeni zostaną przez organ prowadzący i dyrektorów w środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji. Dodatkowy płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni przekazany został też przez wojewodę łódzkiego. Zgodnie z zaleceniami z sal usunięte będą wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

Samorządowy Żłobek nr 1 przy ul. Strzeleckiej czynny będzie od godz. 6 do 16, natomiast czas pracy przedszkoli będzie dostosowany do bieżących potrzeb rodziców.

Wytyczne GIS dotyczące otwarcia przedszkoli i żłobka można znaleźć pod linkiem: