Wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ‒ są jeszcze wolne miejsca

53

Autor: Urząd Miasta

W rekrutacji podstawowej do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Tomaszowie Mazowieckim przyjęto 1493 dzieci (w tym przedszkolaki kontynuujące wychowanie przedszkolne). W naborze uzupełniającym dodatkowo 105 maluchów. Pozostało jeszcze 56 wolnych miejsc.

Rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji elektronicznej do wybranego przedszkola (jest to 10 dzieci 2,5-letnich i dwoje dzieci 3-letnich), zaproponowano inną placówkę, w której są wolne miejsca. Są to:

‒ Przedszkole nr 5 przy ul. Niskiej 20A

‒ Przedszkole nr 8 przy ul. Stolarskiej 18/20

‒ Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24

‒ Przedszkole nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57

‒ Przedszkole nr 17 przy ul. Warszawskiej 103A

Po rekrutacji podstawowej i uzupełniającej łączna liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi 12.

Szkoły podstawowe dysponujące wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych (zerówkach):

‒ Szkoła Podstawowa nr 3, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 42/46

‒ Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gminna 5/9

‒ Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27

‒ Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8

‒ Szkoła Podstawowa nr 10, ul. T. Ostrowskiego 14

‒ Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29/31

‒ Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J.U. Niemcewicza 50/56 

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc można uzyskać u dyrektorów poszczególnych placówek.