Informacje w sprawie Festiwalu „A może byśmy tak… do Tomaszowa”

73

Autor: Urząd Miasta

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami jesteśmy zmuszeni przełożyć tegoroczny Festiwal „A może byśmy tak… do Tomaszowa” na przyszły rok. Organizacja w tym terminie imprezy masowej będzie niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy. Podobna sytuacja dotyczy Dnia Dziecka corocznie organizowanego w centrum Tomaszowa. Obecna sytuacja wymusza inne podejście do tegorocznych wydatków miasta. Priorytetem jest pomoc przedsiębiorcom – dla miasta to oznacza dużo mniejsze wpływy do budżetu, dlatego też wydatki na tego typu wydarzenia muszą zostać zawieszone.