A czy Twoje dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego?

89

Przy okazji Dnia Dziecka, warto sprawdzić, czy dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Nic się za to nie płaci, a dzięki temu, dziecko może bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczeni mogą zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego:

  • dziecko własne,
  • dziecko małżonka,
  • wnuka albo dziecko obce dla którego ustanowiono opiekę,
  • albo też dziecko przyjęte w ramach rodziny zastępczej czy też rodzinnego domu dziecka,

 do ukończenia przez nie 18 roku życia lub jeśli się uczy, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko ma znaczny stopień niepełnosprawności, wówczas można ubezpieczyć je bez względu na to w jakim jest wieku. Należy przy tym zauważyć, że dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka, dopiero wtedy gdy rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać u swojego pracodawcy, który przekaże zgłoszenie do ZUS-u. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Często zdarza się, że studenci w okresie wakacyjnym podejmują zatrudnienie. Jeżeli zatrudniani są jako pracownicy, zgłaszani są także do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji dziecko należy wyrejestrować z własnego ubezpieczenia, a  po zakończeniu zatrudnienia, ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia rodzica. W przeciwnym wypadku, dziecko będzie figurowało jako nieubezpieczone. Warto tego przypilnować, żeby nie znaleźć się w trudnej sytuacji, kiedy trzeba będzie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonuje się w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego