Zawarto kolejne porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

151

Autor: KPP

W myśl zawartego porozumienia pomiędzy Komendantem Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim a Starostą Tomaszowskim wystawione zostaną dodatkowe policyjne patrole, które zadbają o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

Do podpisania porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowanym przez Starostę Mariusza Węgrzynowskiego a Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowaną przez Komendanta insp. Szymona Hermana, doszło 1 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej starostwa.

Celem podpisanego porozumienia jest aktywne przeciwdziałanie przestępczości oraz poprawa porządku publicznego.  Zwiększenie ilość policyjnych patroli w miejscach zagrożonych czynami zabronionymi oraz wymagających szczególnego nadzoru policyjnego, ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w całym powiecie.

W myśl porozumienia, będzie wystawionych 50 dodatkowych służb, które pełnić będą policjanci w ponadnormatywnym czasie pracy, za co w myśl porozumienia otrzymają gratyfikację finansową.

Służby na terenie powiatu tomaszowskiego realizowane będą w głównej mierze w weekendy, a ich dokładny czas i miejsce będą wynikały z bieżącej analizy zagrożeń. Z pewnością dodatkowe policyjne patrole będzie można zauważyć w rejonie Zalewu Sulejowskiego oraz innych miejscach wybieranych przez tomaszowian i turystów jako miejsce wypoczynku.

Informacja dot. porozumienia dostępna na stronie Starostwa Tomaszowskiego

,