Będzie ścieżka rowerowa z Tomaszowa do Smardzewic

126

Autor: Starostwo Powiatowe

Trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice

Odcinek drogi objęty robotami wynosi 1214 m (od granic miasta do ul. Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim) i na całym odcinku planowana jest budowa ciągu pieszo – rowerowego i ścieżki rowerowej wraz z elementami odwodnienia.

Droga łączy miejscowości Tomaszów Mazowiecki i Smardzewice. Inwestycja zlokalizowana jest częściowo w terenie zabudowanym, a częściowo poza terenem zabudowanym.

Zakres robót obejmuje: budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodniki, zjazdy na terenie zabudowanym oraz oznakowanie – pionowe i poziome.

Wykonawcą robót jest P.P.H.U. Śliwiński Sebastian, Małecz 44, 97-217 Lubochnia