Prawie 5,5 miliona złotych z Funduszu z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi w powiecie tomaszowskim

116

Autor: Starostwo Powiatowe

W środę, 24 czerwca 2020 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa, dotycząca pozyskania kwoty prawie 5,5 miliona złotych na budowę dróg w powiecie tomaszowskim.

Spotkanie poprowadził Marta Modlińska – dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego. Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki wręczył symboliczne czeki, których łączna wartość wynosiła 5 milionów 420 tysięcy 531 złotych.

W powiecie tomaszowskim wyremontowane zostaną drogi na łączną wartość 9 338 869,32,  z czego 5 420 531 złotych, to dofinansowanie z Funduszu z Funduszu Dróg Samorządowych.

W imieniu powiatu tomaszowskiego czek na kwotę 1 838 200 złotych odebrał Mariusz Węgrzynowski. Wartość projektu wynosi 3 063 668,32 złote – Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin – Łazisko w miejscowości Łazisko i dofinansowanie wynosi 60 %.

W imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki czek na kwotę 1 065 172,00 na rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim, odebrał Marcin Witko. Wartość całej inwestycji, to 1 775 288 złotych i dofinansowanie 60%.

Piotr Majchrowski odebrał czek na kwotę 519 894 złote. Wartość Rozbudowy drogi w miejscowości Lubochnia Górki – Jakubów, to 866 491 złotych.

Marian Holak odebrał czek na kwotę 631 943 złote na przebudowę drogi gminnej nr 116061E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie, której wartość wynosi 902 777 złotych.

Franciszek Szmigiel otrzymał 901 746 złotych na rozbudowę drogi gminnej nr 116413e ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice –II etap, o wartości 1 803 492 złote i drugi czek o wartości 463 576 złotych na przebudowę drogi gminnej nr 116457e –ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów, której wartość wynosi 927 153 złote.

„Gratuluję panu Staroście, gratuluję powiatowi tomaszowskiemu, , który tak znakomicie potrafi pisać zapotrzebowania, tak znakomicie potrafi analizować niezbędne, konieczne potrzeby mieszkańców. Tworzy sieć dróg, która ma zmienić życie codzienne. Gratuluję powiatowi tomaszowskiemu, gratuluję panu Staroście i wszystkim urzędnikom. Wszyscy, którzy przy tym współpracowali, potrafią tak znakomicie zrobić.” – pochwalił Starostę i powiat tomaszowski Antoni Macierewicz.

„Wnioski z powiatu tomaszowskiego, a szczególnie wniosek ze Starostwa, które były aplikowane do Wojewody, były bardzo dobrze wykonane, dlatego dziękowałem wszystkim samorządowcom, panu Staroście, Zarządowi Powiatu za to, bo to oni są głównymi beneficjentami, to oni przyczynili się do tego sukcesu, który dzisiaj mamy. Te środki będą na budowę lokalnych dróg. Wnioski nie jest łatwo prawidłowo skonstruować, mądrze je opracować i aplikować, żeby zaistnieć. Składanych wniosków było dużo, dużo więcej. W  województwie – 190, więc to nie jest tak, że każdy, kto złoży  wniosek, dostanie dofinansowanie. Ja patrzę optymistycznie i myślę, że Starostwo i Gminy w powiecie tomaszowskim, składając w sierpniu te wnioski, równie dobrze je przygotują, co skończy się tym, że znowu będziemy mieli piękną uroczystość i możliwość wręczenia symbolicznych czeków na następne inwestycje drogowe w powiecie tomaszowskim.” – pochwalił władze Starostwa i Gmin powiatu tomaszowskiego Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, który w czasie konferencji wręczał symboliczne czeki.

„Oczywiście środki są rządowe, i środki przydziela Rząd, ale nie byłoby tych środków, gdyby nie było dobrych wniosków. To, że samorządy dobrze przygotowują swoje wnioski i to, że Starostwo przygotowało swoje wnioski, to są tego efekty. To są środki dla naszego regionu, środki dla naszych mieszkańców. Środki dla miejscowości, które często do tej pory były wykluczone. I dlatego chcę pogratulować samorządowcom, chcę pogratulować panu Staroście za to, że przygotowali dobrze swoje wnioski.” – pogratulował Robert Telus dobrze napisanych wniosków.