TCZ z kolejnym wsparciem z funduszy Samorządu Województwa Łódzkiego

63

Autor: Starostwo Powiatowe

Samorząd Województwa Łódzkiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizuje projekt wspierający placówki lecznicze, jednostki leczenia zdrowia w województwie łódzkim. Działania te skierowane są na prewencję, profilaktykę i neutralizowanie skutków epidemii COVID – 19. Samorząd dysponuje środkami 109 milionów złotych.

W czwartek, 13 sierpnia 2020 roku, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego przekazał kolejne pieniądze dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Zakupiony zostanie kolejny sprzęt, który wzbogaci tomaszowski szpital.

Starosta Tomaszowski podziękował za wsparcie Samorządowi Województwa Łódzkiego za pomoc w finansowaniu sprzętu dla tomaszowskiego szpitala, a w szczególności Zbigniewowi Ziembie, który osobiście fatyguje się do Tomaszowa Mazowieckiego, by przekazać pieniądze na pomoc skierowaną do mieszkańców naszego powiatu. Dzisiejsze przekazanie, to nie koniec, będą kolejne kwoty dla tomaszowskiego szpitala.