Dożynki gminno-parafialne w Lubochni

82

Autor: Starostwo Powiatowe

Po poświęceniu wieńców korowód przeszedł do kościoła, gdzie ksiądz biskup Andrzej Dziuba odprawił mszę świętą. W kazaniu mówił o kościele, w którym wszyscy się znajdowali. Erekcję pierwotnego kościoła i parafii tradycja przypisuje Bolesławowi Krzywoustemu w 1111r. Drugi kościół, prawdopodobnie z fundacji któregoś ze starostów rawskich, powstał w 1598r. Obecny kościół został zbudowany w stylu neobarokowym w latach 1914-1920 według projektu arch. Józefa Dziekońskiego, przy współudziale inż. Zdzisława Mączeńskiego. Konsekracji nowej świątyni dokonał biskup Stanisław Gall 25 maja 1922 roku.

Po uroczystej mszy świętej, procesja przeszła do Parku gminnego im. świętego Jana Pawła II, gdzie zakończone zostały oficjalne uroczystości.