Obowiązkowe ubezpieczenie OC – ile wynosi kara za jego brak?

201

Na kierowcy spoczywa wiele obowiązków, w tym także dbanie o posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC. Wiele osób zapomina jednak o formalnościach, a taka beztroska może słono kosztować. Sprawdź, jaka kara grozi za brak obowiązkowego OC.

Co daje ubezpieczenie OC?

Ogrom formalności związanych z kupnem auta sprawia, że czasami łatwo pogubić się
w sprawach do załatwienia w związku z nowym nabytkiem. W żadnym wypadku nie należy jednak zapominać o wykupieniu ubezpieczenia OC np poprzez stronę 
https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac. Jest to obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej, która pokrywa chociażby ewentualne koszty spowodowanych przez kierowcę stłuczek. Świadczenie to muszą płacić wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych, a za ich brak grożą spore kary. Co istotne – płacić trzeba nawet za te pojazdy, które nie uczestniczą w ruchu – kluczowa jest tutaj rejestracja. Co więc obejmuje polisa OC?

Odszkodowanie OC jest ważne przede wszystkim dlatego, że zabezpiecza zarówno ofiarę wypadku, jak i jego sprawcę. Oznacza to, że z takiej polisy pokryte zostaną straty materialne, ale również często koszty leczenia lub rehabilitacji. Ubezpieczenie aktualne jest przez 365 dni, co mogą sprawdzić chociażby policjanci w trakcie rutynowego zatrzymania Wykrycie braku aktualnej polisy wiąże się z karą nawet wtedy, jeśli ubezpieczenie ledwo co straciło swoją ważność.

Brak OC? Z takimi kosztami musisz się liczyć

Wysokość kary za brak OC w danym roku wyliczana jest w odniesieniu do płacy minimalnej, a więc z jej wzrostem – wzrastają także stawki. Dla wielu kierowców oznacza to spore koszty, których woleliby uniknąć. Często zapominają jednak o tym, że świadoma rezygnacja z wykupienia OC to nie tylko mało odpowiedzialne zachowanie, ale też bardzo pozorna oszczędność. Brak polisy to przede wszystkim okradzenie samego siebie
z zabezpieczenia w przypadku kolizji czy wypadku oraz narażenie się na spore wydatki odszkodowawcze.

Nakładaniem grzywien za brak OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta konsekwentnie wyłapuje i ściga tych właścicieli zarejestrowanych pojazdów, którzy nie decydują się na polisę lub też o niej zapominają. Wysokość samej kary uzależniona jest od dwóch czynników: wielkości pojazdu oraz okresu, w jakim nie był on ubezpieczony. W 2020 r. wzrosły kary za brak aktualnej polisy.

Jeśli chodzi o rozmiar pojazdu, najwięcej zapłacą właściciele tych największych, a więc ciężarówek czy autobusów. Dla nich stawka wynosi nawet trzykrotność płacy minimalnej. Oznacza to, że za przeterminowane o ponad 14 dni ubezpieczenie OC, trzeba będzie zapłacić nawet 7800 zł, kiedy dla pojazdów najmniejszych, największa możliwa kara wynosi 870 zł.

Wysokość kary zależy od tego, przez jaki okres pojazd pozostawał bez ochrony. 
Funkcjonują trzy progi stawek grzywien – brak polisy poniżej 3 dni, od 3 do 14 dni oraz powyżej 14 dni.