XIII Piknik Lokalni Niebanalni za nami!

509
Foto. Dariusz Kwapisiewicz

Autor: Urząd Miasta

Podczas tegorocznej edycji imprezy na scenie zaprezentowali się m.in. Rafał Chmielewski „Dobry Chmiel”, wokalna sekcja Miejskiego Centrum Kultury, Orkiestra Symfoniczna Tomaszowa Mazowieckiego pod batutą Kamila Wrony, gościnnie wystąpił również Andrzej Piaseczny.

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia przeprowadzono zbiórkę publiczną na leczenie Jasia Pietrzyka. Zebrano podczas niej 5 070, 00 złotych oraz 20 euro. 

W trakcie imprezy, na terenie miejskiej przystani zaprezentowały się stowarzyszenia, fundacje, podmioty działalności pożytku publicznego oraz nieformalne grupy inicjatyw lokalnych prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Mogliśmy również kibicować podczas turnieju siatkówki plażowej dla najmłodszych.

W trakcie pikniku rozstrzygnięty został konkurs „Kreatywności Społecznej”


W kategorii Inicjatywa Społeczna nagrodę otrzymali: Jednostka Strzelecka 1002 i Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki – za inicjatywę „Wspólne działania dla mieszkańców miasta – razem przeciw COVID 19”.
W kategorii „PARTNERSTWO SPOŁECZNE 2020” nagrodę otrzymali:  Pan Marian Fronczkowski oraz Pan Zygmunt Dziedziński.
W kategorii „ANIMATOR SPOŁECZNY 2020” nagrodę otrzymała Maria Jendryka

Nagrodzono również wolontariuszy:
1.    Iga Przybysz
2.    Oktawian Cieśliczka
3.    Janusz Dziubałtowski
4.    Grażyna Jabrzyk
5.    Andrzej Wójciak
6.    Włodzimierz Białkowski
7.    Bożena Nowak
8.    Katarzyna Politowska
9.    Antonina Lewicka
10.    Maciej Wolnik
11.    Patryk Pigulski
12.    Damian Szymański

Celem Pikniku LOKALNI NIEBANALNI od lat jest promowanie aktywności społecznej, idei wolontariatu, prezentacja działalności i dorobku III sektora, a także wymiana doświadczeń przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wydarzenie organizowane przez prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego oraz lokalne organizacje i grupy nieformalne, cieszy się ogromnym zainteresowaniem tomaszowian. To święto aktywnego miasta, ukazujące, czym zajmuje się miejski sektor pozarządowy.


Dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w 13. Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”:
1.     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.    Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL
3.    Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA
4.    OSP – Ludwików 
5.    OSP – Białobrzegi
6.    Związek Strzelecki „Strzelec” i OSP Tomaszów Mazowiecki
7.    Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
8.    Klub Seniora „Słoneczna Jedynka”
9.    Stowarzyszenie Absolutna Bliskość w Tomaszowie Mazowieckim
10.    Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów I Inwalidów
11.    Tomaszowskie Stowarzyszenie AMAZONEK  i Fundacja NU-MED –
12.    Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
13.    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
14.    Chorągiew Łódzka ZHP Hufiec Tomaszów Maz.
15.    Arena Lodowa Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.
16.    UKS „13 Joker” Glinka Academy
17.    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy
18.    Fundacja „NSJ Rodzina”
19.    Polski Związek Niewidomych i Fundacja Widzieć Więcej
20.    Szlachetna Paczka
21.    Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników I Opieki nad Zwierzetami w Polsce
22.    WOPR Tomaszów Mazowiecki
23.    Klub Sportowy AMBER
24.    Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” –
25.    Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
26.    Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „King”

Ogromne podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie Pikniku dla Zakładu Dróg i Utrzymania Miasta, Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Zakładu Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oraz Miejskiego Centrum Kultury.

Dziękuję za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć!