Seniorzy uczestniczyli w warsztatach – kolejne już 8 września!

170

Autor: Urząd Miasta

Zajęcia m.in. z psychologiem z zakresu przemocy wobec osób starszych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych odbyły się 31 sierpnia i 2 września.

Podczas warsztatów seniorzy  zapoznali się  z formami i czynnikami  ryzyka przemocy  kierowanej  wobec seniorów. W dalszej części odbyła się dyskusja  w której poruszono temat postępowania w przypadku doświadczenia przemocy  lub  bycia świadkiem przemocy. W dalszej części  przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim omówili szczegółowo zagadnienia związane z oszustwem wobec osób starszych tj. sposób na wnuka, podszywaniem się oszustów pod różne instytucje. 

Przed rozpoczęciem spotkania osoby biorące udział w warsztatach zostały przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Spotkanie warsztatowe realizowane było w ramach projektu „Nie musisz się bać”  współfinansowanego z Programu osłonowego  „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  edycja 2020.

Zapraszamy chętne osoby powyżej 60 roku życia na spotkanie   z zakresu przemocy wobec osób starszych 8 września 2020 r.  w ORDN. Prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod nr 44 7242311 wew. 575.