271 wypadków z udziałem rowerzystów – apelujemy o szczególną ostrożność !

188

Autor: KPP

Niestety w ostatnim okresie odnotowano znaczny wzrost ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów sięgający 45,5 %. Analiza wykazała, że w okresie od 1 stycznia do 16 września 2020 roku na terenie garnizonu łódzkiego doszło do 271 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 16 cyklistów, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego było ich 11.

Dotychczasowe obserwacje i statystyki wykazały, że do przedmiotowych wypadków najczęściej dochodziło w czwartki (46 wypadków, 4 ofiary śmiertelne) oraz we wtorki (48 wypadków, 3 ofiary śmiertelne). Zdecydowana większość przedmiotowych zdarzeń zaistniała przy świetle dziennym (231 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych) na obszarze zabudowanym (240 wypadków, 8 ofiar śmiertelnych). Chociaż należy zaznaczyć, że na obszarze niezabudowanym, gdzie odnotowano znacznie mniejszą liczbę zdarzeń (31 wypadki), również zginęło 8 rowerzystów.

W związku z taką sytuacją policjanci zaplanowali we wrześniu wzmożone działania pn. ”Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” w szczególności koncentrując się na rowerzystach. Ma to też wzmóc zdyscyplinowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.