Budowa żłobka bez zakłóceń

168

Autor: Urząd Miasta

Trwają prace przy budowie nowego żłobka miejskiego. Dotychczas wykonano szereg robót, począwszy od ziemnych, betonowych i żelbetonowych, zbrojeniowych, murarskich i tynkarskich oraz dachowych, dekarskich i stolarskich. Dzięki inwestycji, żłobek wzbogaci się o 55 nowych miejsc dla dzieci.

 W ramach zaplanowanych prac wykonano m.in. ławy, stopy i płyty fundamentowe oraz izolację budynku żłobka, ściany fundamentowe,  betonowanie słupów, podciągów i nadproży żelbetowych, zbrojenia stropu oraz płyty wspornikowej i klatki schodowej. Ukończono prace murarskie ścian konstrukcyjnych i działowych parteru i piętra, wykonano tynki wewnętrzne oraz podłoża pod posadzki na parterze i piętrze budynku. Ponadto wykonano roboty związane z ociepleniem i pokryciem stropodachu nad parterem i piętrem, ułożeniem izolacji i kanalizacji podposadzkowej wraz z betonowaniem posadzki. Budynek żłobka został ocieplony i poddany koniecznym obróbkom blacharskim. Zakończono montaż stolarki zewnętrznej i częściowo wewnętrznej w budynku.  Została zamontowana instalacja odkurzacza centralnego i  hydranty zewnętrzne.

Kontynuowane są również prace związane m.in. z wykonaniem instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku oraz oddymiania. Pracownicy kończą także układać płytki, podwieszać sufity i szykować podłoża ścian pod malowanie. Trwają prace związane z wykonaniem instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przygotowaniem terenu pod układanie ciągów komunikacyjnych.

Termin zakończenia prac przewidziano na grudzień br. Po ukończeniu inwestycji powstanie piętrowy budynek, w którym swoje miejsce znajdzie sześć oddziałów z salami zabaw, sypialnią, jadalnią i pomieszczeniami pomocniczymi. Wokół budynku nowego żłobka powstaną ciągi piesze i pięć miejsc parkingowych (także dla osoby niepełnosprawnej) oraz ogrodzenie.

Koszt zadania wyniesie 11 737 835,32 zł, z czego 4 379 000 złotych stanowi dotacja z rządowej rezerwy celowej.