Tomaszów dołączył do akcji „Podaruj wiersz”

60

Autor: Urząd Miasta

Miejska Biblioteka Publiczna  w Tomaszowie Mazowieckim przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Podaruj wiersz” prowadzonej przez Fundację Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio. Akcję wspiera ogólnopolski portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a Polski Komitet ds. UNESCO objął ją swoim honorowym patronatem.

Akcja polega na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza, by móc podarować go bliskiej osobie ale również koleżance koledze, nauczycielowi czy wybranej instytucji np. szkole, przedszkolom , domom pomocy społecznej itp. Celem akcji jest głównie podarowanie wiersza a przy tej okazji dzielenie się uśmiechem i życzliwością. Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół. Ten gest pisarza, ofiarowanie komuś wiersza, stał się inspiracją akcji.

Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza i ofiarowanie go.

Zapraszamy do bibliotek przy ul. Mościckiego 6,Pl. Tadeusza Kościuszki 18, Akacjowej 1, Koplina 1, Opoczyńskiej 22 w Tomaszowie Mazowieckim gdzie czekają na chętnych specjalnie przygotowane karty papeterii „Podaruj wiersz” oraz wybór wierszy różnych poetów. Podaruj swój ulubiony wiersz i życzliwość,

Akcja trwa  do końca października 2020 r.