„Przemoc stosujesz, źle wychowujesz!” – znamy wyniki konkursu!

450

Autor: Urząd Miasta

81 prac wpłynęło w ramach konkursu na hasło kampanii społecznej związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Hasło „Przemoc stosujesz, źle wychowujesz!” wymyślił uczeń 7 klasy Szkoły Podstawowej nr 13 – Oliwier Kwiatkowski.

Konkurs odbywał się w ramach projektu „Nie musisz się bać” Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Hasło będzie używane w ramach kampanii społecznej: wydane zostaną ulotki edukacyjne i materiały promocyjne. Działania zaplanowane w projekcie pn. „Nie musisz się bać!” są kierowane do mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym dzieci i młodzieży. Przeprowadzone zostaną warsztaty dla seniorów i młodzieży, wystawiony zostanie spektakl dla młodych osób, przeprowadzona zostanie również konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Oliwierowi Kwiatkowskiemu gratulujemy!