Obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZSP nr 3

157

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 13 października 2020 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie w imieniu społeczności szkolnej powitano zaproszonych gości.

Od lat podczas uroczystości odbywa się ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej ZSP nr 3. Z powodu pandemii, uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej, ślubowanie złożyli uczniowie Szkoły Branżowej, a w drugiej uczniowie Technikum.

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do uhonorowania nagrodami wyróżniających się w pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Podczas uroczystości Katarzyna Banaszczak – dyrektor ZSP nr 3 wręczyła przyznane nagrody 13 nauczycielom i 7 pracownikom niepedagogicznym. Poprzedniego dnia w czasie Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, która odbywała się w I LO – nagrodę Starosty otrzymała Barbara Wojna-Cichowska – kierownik Bursy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

O zabranie głosu poproszony został Antoni Macierewicz. Złożył najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty, pogratulował nagrodzonym i podziękował Organowi Prowadzącemu za to, że dzięki wsparciu finansowemu i pracy szkoła została przywrócona do życia, rozwija się i szkoli uczniów w wielu potrzebnych na rynku zawodach.

Natomiast Mariusz Węgrzynowski już obiecał, że w przyszłym roku zostaną zabezpieczone pieniądze na dalszy rozwój tej szkoły, a wszystko to dla uczniów, dla młodego pokolenia, które w przyszłości będzie pobierało naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr  3 im. Jana Pawła II.

Uczniowie podziękowali nauczycielom za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywaną na co dzień uczniom, za poświęcenie i trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia. Podziękowali w krótkim, humorystycznym programie artystycznym, w którym zaprezentowali się uzdolnieni uczniowie szkoły.