Otwarcie pracowni „Przystanek ekologia” w ZSP nr 3

510

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 13 października 2020 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni „Przystanek ekologii”. Jak sama nazwa wskazuje jest to pracownia przyrodnicza, a odbywać się tam będą lekcje z biologii, geografii i edukacji o bezpieczeństwie.

Pomysłodawczynią i inicjatorką powstania pracowni jest  wicedyrektor szkoły – Anita Galiniewicz.

Podczas otwarcia odbyło się przecięcie symbolicznej wstęgi. Tym razem była to taśma zielona, nie jak zawsze czerwona, ponieważ zielony kolor bardziej współgra z przyrodą i ekologią.

Następnie ksiądz  Mariusz Turczyński poświęcił nowo powstałą pracownię.

 Pracownia została bardzo bogato wyposażona w sprzęt wysokiej klasy. Wśród wyposażenia znajdują się: laptop,  mikroskopy, z których jeden jest połączony z tablicą multimedialną. Znajduje się  model człowieka z wyjmowanymi narządami wewnętrznymi, próbki skał, tablice i plansze. Pracownia została wyremontowana. Ściana oklejona jest fototapetą, na której przedstawione są najbardziej znane, atrakcyjne miejsca z naszego miasta.

Pracownia powstała dzięki dofinansowaniu, jakie szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW przekazał kwotę  

47 628,73 złotych, wkład własny szkoły wyniósł 5 328,00 złotych. Łączny koszt inwestycji, to 52 956,73 złotych.

W tomaszowskich szkołach ponadpodstawowych powstały już cztery ekopracownie  dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi.  Znajdują się i służą uczniom i nauczycielom w I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 8 i ZSP nr 3.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przygotowali prezentację wyposażenia, jakie znajduje się w pracowni. Omówili w skrócie, czego można się będzie nauczyć, korzystając ze sprzętu, jaki znajduje się w pracowni.

Katarzyna Banaszczak – dyrektor szkoły, podziękowała Organowi Prowadzącemu, czyli Zarządowi Powiatu za pomoc w staraniach o dofinansowanie. Jako podziękowanie na ręce Mariusza Węgrzynowskiego, Elżbiety Łojszczyk, Beaty Stańczyk i Leona Karwata młodzież złożyła wiązanki kwiatów.