Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w tomaszowskim Muzeum

176
Foto Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Szanowni Państwo, w związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie osób odwiedzających Muzeum oraz jego pracowników, zgodnie  z Zarządzeniem Nr 17/2020  z dnia 19 października 2020 r. Dyrektora Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, z wytycznymi   Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz GIS, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w tomaszowskim Muzeum:

 • Zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych odbywa się od wtorku do niedzieli
  w godzinach: 11.00 – 15.00, w piątek w godzinach: 12.00 – 18.00;
  Biuro czynne jest w godzinach: 8.00 – 16.00.
  Wystawy należy zwiedzać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących
  w Muzeum tj: z realizowaniem obowiązku odkażania rąk, zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego;
 • Zalecane jest ograniczenie korzystania z szatni muzealnej;
 • Oprowadzanie grup i prowadzenie zajęć edukacyjnych jest realizowane po uprzednim ustaleniu terminu, z obowiązkiem zachowania zasad reżimu sanitarnego;
 • Konsultacje merytoryczne, udostępnianie informacji o zasobach oraz kontakt bezpośredni z pracownikami merytorycznymi należy uzgadniać telefonicznie 44 724 48 48 lub elektronicznie:
  info@muzeumtomaszow.pl, dyrektor@muzeumtomaszow.pl, archeologia@muzeumtomaszow.pl, przyroda@muzeumtomaszow.pl, sztuka@muzeumtomaszow.pl, historia@muzeumtomaszow.pl, oswiata@muzeumtomaszow.pl
 • Korzystanie z biblioteki muzealnej jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty tel: 44 724 48 48 lub elektronicznie: info@muzeumtomaszow.pl.

Dbajmy i siebie i innych.