Akcja HDK – rekord gonił rekord.

150

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

21 października roku pamiętnego 2020 odbyła się akcja Honorowego Dawstwa Krwi w Naszej Szkole – w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
Oczywiście, że oddawanie krwi nie jest sportem do bicia rekordów, jednakże:
W bohaterskim czynie wzięło udział 70 uczniów ZSP 1 (rekord). 60 oddało krew w ilości 27 litrów (kolejny rekord), tylko 10 uczniów nie oddało krwi z różnych przyczyn, ale się zarejestrowało i to kolejny rekord. Uczeń z klasy 3 Iw oddał krew w 4 minuty 13 sekund – i nowy rekord.

Najważniejszym rekordem jest jednak ilość potrzebujących, którym dzisiaj ratowano życie.

Kolejny raz pielęgniarki Rejonowego Punktu Krwiodawstwa w Tomaszowie Maz. oraz lekarka i pielęgniarki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi były pod wielkim wrażeniem ilości krwiodawców, ale przede wszystkim kultury osobistej i dyscypliny oddających krew w czasie obostrzeń sanitarnych.

Każda oddana kropla tego leku jest na wagę złota, kiedy wiele szkół odmawia organizowania akcji z powodu epidemii, a zabiegi w szpitalach są odwoływane z powodu braku krwi. Ratujemy też ofiary wypadków, które maję szansę na przeżycie, darowaną przez Was drodzy Uczniowie.

Taka lekcja wychowawcza zasługuje na najwyższe uznanie.

Z ogromną serdecznością i podziękowaniem

– Dyrekcja naszej szkoły, cały personel medyczny i ja

– BOHATEROM AKCJI

Prezes Klubu HDK przy ZSP 1 Mariusz Usztel