Klasy IV-VIII będą się uczyć zdalnie

52

Autor: Urząd Miasta

Zgodnie z ogłoszoną decyzją Prezesa Rady Ministrów z 23.10.2020 r. uczniowie klas IV-VIII tomaszowskich szkół podstawowych od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian. Szkoły mają obowiązek, dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Szkoły od dłuższego czasu przygotowywały się na różne scenariusze. Obecnie dyrektorzy jednostek oświatowych są w trakcie powiadamiania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników o nowej organizacji pracy. Na wszelki wypadek mieli już przygotowane plany zajęć poszczególnych klas przewidziane na wprowadzenia nauki zdalnej – tu nowością są wprowadzone dwa uregulowania, mianowicie: szkoła może czasowo zmodyfikować tygodniowy rozkład prowadzonych w trybie zdalnym zajęć – o czym informuje organ prowadzący i kuratorium, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych prowadzonych zdalnie przez nauczyciela w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

Nasze szkoły posiadają już doświadczenie w organizacji kształcenia zdalnego zdobyte podczas sesji wiosennej. Dodatkowo wszystkie placówki wyposażone zostały w domeny internetowe z platformą do zdalnego nauczania Google for Education z aplikacją Classroom, umożliwiającą organizowanie codziennej pracy nauczyciela i ucznia w edukacji mieszanej. To aplikacja, która łączy w sobie wszystkie, niezbędne do prowadzenia lekcji narzędzia – od poczty elektronicznej przez arkusze kalkulacyjne, narzędzie do tworzenia prezentacji online, kalendarz, nielimitowany dysk, aż po możliwość prowadzenia wideokonferencji, dzięki której nauczyciele będą mogli prowadzić lekcje m.in. z domu. Uczniowie i nauczyciele otrzymali narzędzie, które w znacznym stopniu unowocześniło i usprawniło ich pracę oraz pozwoli zaoszczędzić czas spędzany przed monitorem.

Uczniom, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub mającym ograniczony jego zasięg, szkoły w dalszym ciągu użyczać będą sprzęt komputerowy, tym bardziej że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” oraz programu „Zdalna Szkoła +” za łącznie pozyskaną kwotę 254 990 zł oraz środki własne w wysokości 10 872,20 zł zakupiono i przekazano do szkół: 97 laptopów, 8 tabletów, 8 pakietów dostępowych do Internetu min. 50 GB z możliwością doładowania oraz 10 pakietów licencji Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU.