Zmiana organizacji ruchu przy tomaszowskich cmentarzach

470
Fot. Dariusz Kwapisiewicz

Autor: Urząd Miasta

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że od 30 października 2020 roku odgodz. 8 do 3 listopada 2020 roku dogodz. 8 na czas uroczystości Wszystkich Świętych w rejonie cmentarzy przy ul. Smutnej, ul. Ugaj i ul. Dąbrowskiej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki nastąpi zmiana organizacji ruchu poprzez:

UL. SMUTNA

-ul. Długa od ul. Gen. Grota -Roweckiego do ul. Cegielnianej będzie ulica jednokierunkową z możliwością parkowania po stronie lewej (od Ul. Gen. Grota-Roweckiego);
-ul. Cmentarna od ul. Warszawskiej (DW 713) do ul. Długiej będzie ulicą jednokierunkową bez możliwości zatrzymania i parkowania;
-ul. Cmentarna od ul. Długiej do ul. Smutnej będzie wyłączona dla ruchu pojazdów z możliwością wyjazdu w lewo;
-ul. Cegielniana od ul. Warszawskiej (DW 713) i ul. Ugaj do ul. Marii Skłodowskiej-Curie będzie ulicą jednokierunkowa z możliwością parkowania po lewej stronie (od ul. Warszawskiej);
-ul. Smutna będzie wyłączona dla ruchu z możliwością wyjazdu w prawo w kierunku ul. Ugaj i w prawo w kierunku ul. Poprzecznej;
-ulice przyległe do ul. Długiej od ul. Gen. Grota-Roweckiego do ul. Cegielnianej po prawej stronie będą wyłączone dla ruchu pojazdów z możliwością wyjazdu dla mieszkańców w prawo;
-ulice przyległe do ul. Długiej od ul. Gen. Grota- Roweckiego do ul. Cegielnianej po lewej stronie będą wyłączone dla ruchu pojazdów z możliwością wyjazdu dla mieszkańców w lewo.

UL. UGAJ

-ul. Ugaj będzie wyłączona dla ruchu z możliwością wyjazdu w prawo w kierunku ul. Ugaj i ul. Marii Skłodowskiej-Curie;
-ul. Ugaj będzie od ul. Marii Curie – Skłodowskiej dostępna dla ruchu pojazdów MZK Tomaszów Maz. ;
-ul. Cekanowska będzie wyłączona dla ruchu pojazdów i drogą bez wylotu.

UL. DĄBROWSKA

-ulice przy cmentarzu przy ulicy Dąbrowskiej będą oznakowane identycznie, jak w ubiegłych latach tablicami informacyjnymi.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną apelujemy do wszystkich mieszkańców o rozłożenie w czasie wizyt na tomaszowskich cmentarzach. Osoby, które zdecydują się na podróż własnym samochodem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na znacznie większy niż zwykle ruch pieszy, ale też samochodowy. Apelujemy o stosowanie się do zmienionego oznakowania oraz o wykonywanie poleceń policjantów kierujących ruchem.

Przedmiotowe organizacje zostały opracowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta, przy współudziale : Starosty Tomaszowskiego; Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim; Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Ruchu Drogowego.

Pliki do pobrania