Czasowe zamknięcie Starostwa dla interesantów

214

Autor: Starostwo Powiatowe

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Urzędu  podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dla interesantów. od 9 listopada  2020 r. do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem, z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Sprawy będą załatwiane drogą pocztową, drogą elektroniczną ( w tym za pośrednictwem e-PUAP)  lub telefonicznie.  W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie wizyty będą umawiane indywidualnie po telefonicznym kontakcie.

Do odwołania zostały także wstrzymane  osobiste przyjęcia mieszkańców przez Starostę, Wicestarostę i Członków Zarządu w ramach skarg i wniosków.

Do odwołania Starostwo pracuje od pn – pt  w godzinach 7.30 – 15.30, z wyłączeniem spraw w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z zakresu WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, która będzie odbywała się w godzinach 8.00 – 14.00 w następujący sposób:

– odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, wpisywaniem współwłaściciela itp.) – po umówionej wizycie telefonicznej (Wydział Komunikacji w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555  oraz w. 406 i w.408)

– złożenie wniosku w sprawie rejestracji i wyrejestrowania pojazdu(demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów w Informacji Starostwa.

– złożenie wniosku w sprawie praw jazdy: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów na stanowisku obsługi praw jazdy (sala operacyjna praw jazdy).

W przypadku dokonywania opłat w kasie prosimy o płatność przy użyciu karty płatniczej.

Wejście do budynku od ul. Szkolnej będzie możliwe dla interesantów:

Wydziału Komunikacji w sprawach związanych z:

wydawaniem praw jazdy,

oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sprawach związanych z:

– odbiorem dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,

– dokonywaniem adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, dopisanie współwłaściciela itp.)

– zawiadamianiem o nabyciu i zbyciu pojazdu;

a także do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności

Wejście do budynku od ul. Św. Antoniego będzie możliwe dla interesantów:

– Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosków z zakresu rejestracji pojazdu i wyrejestrowania pojazdu (demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż  1 osoba na 1 czynne stanowisko obsługi. Do budynku będzie można  wejść przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (obowiązuje dezynfekcja rąk, bezpieczna odległość, maseczka).

KONTAKT  ZE  STAROSTWEM:

Centrala: tel. 44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 7242915

Sekretariat w.333,  e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl, Kancelaria w.100

Wydział Obsługi (OB) w. 433,  e-mail:techniczny@powiat-tomaszowski.pl;  

Biuro Rady Powiatu (BRP) w. 101, 103,   e-mail: rada@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 – 310 , e-mail: ksiegowosc@powiat-tomaszowski.pl , budzet@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK), w. 276, 277, e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO), w. 118, e-mail: zdrowie@powiat-tomaszowski.pl;

Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP), w. 224, e-mail: europa@powiat-tomaszowski.pl; z zakresu transportu w. 405  e-mail: transport@powiat-tomaszowski.pl;

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP), w. 221, 222, 241 e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl;

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI), w. 312, 313, e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Komunikacji (WK) Rejestracja- w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555; Prawa jazdy- w. 666 oraz w. 406 i w.408; e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB), w. 104 – 110, e-mail: budownictwo@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO), w. 205 -207, e-mail: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN) Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125, e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Organizacji i Kadr (OK), w. 225, 227, e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.pl; kadry@powiat-tomaszowski.pl

Referat Kontroli (RK) , w. 311, e-mail: kontrola@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) , tel. 44 7253090, e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP) , w. 417, 418, e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Oświaty i Sportu (OIS) ,  w. 242; e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zamówień Publicznych (ZP) , w. 215, 246, e-mail:zamowienia@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN), w. 409, 410, 416, e-mail: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD) , w. 128, e-mail: mgaweda@powiat-tomaszowski.pl

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), w.102. e-mail: dbezat@powiat-tomaszowski.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD) , w. 276, e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl

Referat Prawny (RP), w. 302, 303, 304 e-mail: zrp@powiat-tomaszowski.pl

adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

Szczegółowe informacje na temat obsługi interesantów przez jednostki mające siedzibę  w budynku Starostwa znajdują się na ich stronach.

KONTAKT do  jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:

Powiatowy Urząd Pracy – 44 724 68 64, e-mail : loto@praca.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  drogi@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: pinb@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44 725 14 60,  e-mail: sekretariat@pcpr-tm.pl

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem na następujące konta:

Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer rachunku bankowego Przeznaczenie rachunku
53 1560 0013 2000 1462 1000 0002 – opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy, – opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, – opłaty transportowe (licencje, zezwolenia, zaświadczenia na potrzeby własne), – opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu, – opłaty za wydanie karty wędkarskiej, – opłaty geodezyjne, – opłaty za informacje o środowisku
42 1560 0013 2000 1462 1000 0006 opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: – użytkowanie wieczyste,  – trwały zarząd,  – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, – najem, dzierżawa – bezumowne korzystanie z nieruchomości
96 1560 0013 2000 1462 1000 0004 – opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej – opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:

ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne

Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

URZĄD MIASTA

ul. P.O.W. 10/16; 97-200 Tomaszów Maz.

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco. Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją w związku z obowiązującym stanem epidemii i względami bezpieczeństwa. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Mariusz Węgrzynowski

Starosta Tomaszowski